بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

رژیم های پادشاهی و سلطنتی در اروپای مدعی دموکراسی

اروپایی‌ها در حالی مدعی دموکراسی‌اند که نظام بسیاری از کشورهای مهم اروپایی همچنان به مانند 300 سال پیش پادشاهی است.

کشور‌های اروپایی‌ که هنوز شاه و ملکه دارند!!! نسیم بهار اروپایی کی می‌وزد؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید