بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

اقتدار ثارالله تهدید آمریکا

امام خامنه ای: ...

دوران بزن ودر رو تمام شده، اینجور نیست که شما بگید میزنیم و در میریم نخیر، پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال می کنیم...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید