بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

اقتدار ثارالله سردار سلیمانی

سردار سلیمانی: مسبب اصلی شکست آمریکا فرهنگ حاکم بر سیاستمداران آمریکاییست، آنوقت شما تصور می کنید ملت های منطقه مدافع شما هستند؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید