بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

به امریکا اجازه نخواهیم داد

ویدئوکلیپ بخشی از بیانات امام خامنه ای در مورد اهداف امریکا در منطقه و تجزیه کشورها ...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید