بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقع گرایی

رهبر انقلاب:آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقع گرایی.

محافظه کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیّتی -هرچه تلخ، هرچه بد- باشید و هیچ حرکتی از خودتان نشان ندهید؛ این محافظه کاری است.

معنای آرمان گرایی این است که نگاه کنید به واقعیّتها و آنها را درست بشناسید؛ از واقعیّتهای مثبت استفاده کنید، با واقعیّتهای سلبی و منفی مقابله کنید و مبارزه کنید.

این معنای آرمان گرایی است.

چشمتان به آرمانها باشد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید