بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

از فرزندم دور شو کفتار!!

سرباز اسرائیلی در که برای دستگیری دختر فلسطینی به او حمله کرده در حلقه دفاعی زنان و مردان فلسطینی گرفتار میشود و با مقاومت مردم فلسطینی از دستگیری دختر عاجز می ماند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید