بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مرگ بر آل سعود همان مرگ بر اسرائیل است

ساختار سیاسی عربستان و اسرائیل، بر اساس مولفه های نژادی و طایفه ای بنا شده اند.
در عربستان، آل سعود و آل شیخ، سال هاست در حصار قدرت است.

و اسرائیل نیز، غیر یهود و بنی اسرائیل را اساساٌ در مرتبه ای پایین تر از انسانیت می داند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید