بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حجت السلام پناهیان جنگ نه! جنگ نه!

سامری امت پیامبر که بوده که مولا علی اورا در قنوت نمازهایش لعن میکرده؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید