بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فقرومحرومیت بسیارزیاد

اردوی جهادی،قرارگاه جهادی معبری به آسمان بامشارکت هیئت امین الزهرا(س)درمناطق محروم استان کرمانشاه بخش سرفیروزآباد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید