بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

افشاگری بی سابقه کامران نجف زاده علیه دولت

بینندگان این قسمت از صرفا جهت اطلاع برنامه در انتهای آن، شاهد صحبت هایی از کامران نجف زاده، مجری این برنامه بودند که شاید این صحبت ها برایش گران تمام شود.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید