بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حقوق بشر آمريكايي در يمن

همه چشم ها به جولان داعش در خاورمیانه دوخته شده که عربستان سعودی رسما تجاوز به یمن را آغاز می کند.

هدف بازگشت منصور هادی به قدر ت است...

تنها دستاورد این جنایت به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه بوده است...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید