بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

استاد حسن عباسی؛ خفقان رسانه ای در دولت روحانی

استاد حسن عباسی: ...

این چه نامه ای است که وزارت ارشاد به رسانه ها زده؟! چرا رسانه ها جرئت نمیکنند؟! چرا هرچی روزنامه و وب سایت و خبرگزاری منتقده، امروز یا تذکر می گیره یا بسته میشه؟! چرا هرکسی تریبون داره، امروز پرونده دادگاه براش تشکیل می دید؟!...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید