بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سخنرانی بی سابقه دکتر عباسی از نفوذی های دولت یازدهم تا فشار بر قوه قضاییه !

بخشی از سخنرانی دکتر حسن عباسی درباره فرصت جمهوری اسلامی که حتی در اختیار انبیا و امامان هم قرار نگرفت و خطر وجود نفوذی های درون نظام از قتنه گران سبز تا آقازاده های گردن کلفت.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید