بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نتایج یک تجاوز 128 روزه جنایت از این بیشتر؟!

یک مرکز حقوق بشری با انتشار آمار و اسناد میزان خسارتهای وارده از سوی سعودی ها درجنگ یمن را اعلام کرد
آماری که نشان از میزان خسارت های فاجعه بار یک کشور و ملت است

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید