بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آیت الله علم الهدی برجام و قطعنامه شورای امنیت از خطوط قرمز عبور کرده است

کلیپ گزیده سخنان آیت الله علم الهدی
در خطبه دوم نماز جمعه مشهد – ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
توافق هسته ای وین و عبور از خطوط قرمز رهبری

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید