بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

بيعت طالبان با رهبر جديد خود

شورای رهبری طالبان در نشستی «ملا اختر محمد منصور» که دوست نزدیک و مورد اعتماد «ملاعمر» بوده است را به رهبری انتخاب کرده و با وی بیعت کرده اند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید