بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ملك سلمان، صدام جديد خاورميانه

بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی در یمن کشته شده‌اند تا صدامی جدید در منطقه قد علم کند؛ صدامی که این بار ملک سلمان نام دارد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید