بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

بچه مهربون

کلیپی جالب از حرکات یک کودک ، در حالی که شدیداً احساس خواب می کند و مرتب چرت میزند ، اما با هر بار نگاه به مادرش لبخندی دلنشین تحویل وی می دهد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید