بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ماهی عجیبی که روی زمین راه می رود!!!

یک ماهی عجیب که در استرالیا زندگی می کند، می تواند روی زمین راه رفته و از اکسیژن هوا تنفس کند.این ماهی در ظاهر طبیعی به نظر می رسد اما قدرتی غیرطبیعی دارد.

او می تواند از آب خود را به سمت ساحل پرتاب کند و سپس خودش را به خشکی برساند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید