بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آمریکا برو به جهنم! | U.S.A go to hell

Go to Hell America ، شعرخوانی ضداستکباری حاج احمد واعظی با زیرنویسی انگلیسی؛ Down With U.S.A، مرگ بر آمریکا، الموت لامریکا، مرگ بر اسرائیل، Down With Israel

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید