بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

هر دو مثل هم اند...

امام خامنه ای (حفظه الله) ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ : امروز ما به همان اندازه‌ای که با رفتار وحشیانه و ظالمانه‌ی جریان داعش در عراق و در سوریه مخالفیم، به همان اندازه با رفتار ظالمانه‌ی پلیس فدرال آمریکا در داخل کشورشان مخالفیم.

اینها هر دو مثل هم هستند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید