بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دلجویی آقای وزیر از خانم نماینده، بفرمایید شام ایرانی

در حاشیه مذاکرات هسته ای و پس از تهدید جواد ظریف اتفاق افتاد:

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید