بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلکل یه مرد و پسر بچه با بوقلمون

مرد وپسر بچه ای که صدای بوقلمون در می آورد وبوقلمون ها با عصبانیت جوابش را میدهند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید