بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

کلیپ تذکر رسایی در صحن علنی به رسانه های بزک کننده امریکا
یا اشباه الرجال و لارجال! اگر انقلابی و ایرانی نیستید، حداقل آمریکایی باشید

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید