بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

صدایی واحد در ۱۵ مکان مختلف ... جالب ببینید

گروهی به نام تاچه اخیرا در سایت ویمئو ویدیویی جالب را منتشر کرده است.

در این ویدیو یواخیم مولنر خواننده، یک آهنگ را در ۱۵ مکان مختلف و با شرایط صدایی متفاوت اجرا کرده و این اجراها با استفاده از تدوین به یکدیگر چسبانده شده اند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید