بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

روحانی 78 در برخوردبا آشوبگران 18 تیر

بازخوانی نقش دکتر روحانی در برخورد با اغتشاشگران 18تیر ، کاری از گروه چند رسانه ای شفق

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید