بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

انیمیشن مار و پله

خوش رقصی های بیهوده آمریکایی ها بعد از توافق ژنو و انتشار فکت شیت بعد از لوزان
خوی وحشی گری و دنائت آمریکایی ها، دبه درآوردن از موضوعاتی است که
در این انیمیشن با هنرمندی تمام به تصویر کشیده شده است.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید