بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ خط شکنان پیام آورده اند

175 غواص در کنار دریایی از آب با دستان بسته پرپر زدند تا امروز در جواب قدری کم آبی نگوییم#تحریمیم_میفهمی؟!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید