بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فرصت تحریم ها

تحریم ها فرصتی برای به خود آمدن نیروهای داخلی و واردات بی رویه عاملی برای وابستگی کشور
نگاهی حکیمانه به مسئله تحریم و تبدیل تهدیدها به فرصتی برای فعال سازی ظرفیت های داخلی

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

  • آپلود شده 3 سال قبل در دسته آموزشی