بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریم یا ضعف مدیریت؟!

مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریم یا ضعف مدیریت؟! علت اصلی مشکلات اقتصاد ایران از نظر طیب نیا وزیر اقتصاد و جمعی از کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید