بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

جوونها، كارفرهنگي شما، لبيك به نداي رهبريست

اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست.

تلاش های اقتصادی و اجتماعی زمانی می توانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد.

ابعاد فرهنگ و تأثیر آن، بر خلاف باور برخی، به احداث مراکز آموزشی خلاصه نمی شود.

گستره فرهنگ و کار فرهنگی از جزئی ترین فعالیت های فردی تا جدی ترین مسئولیت های اجتماعی کشیده شده است.

«فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است.»

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

پروانه : ویترین طرحهای لایه باز و آموزش های گرافیکی هنرمندان ایرانی