بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

جوونها، كارفرهنگي شما، لبيك به نداي رهبريست

اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست.

تلاش های اقتصادی و اجتماعی زمانی می توانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد.

ابعاد فرهنگ و تأثیر آن، بر خلاف باور برخی، به احداث مراکز آموزشی خلاصه نمی شود.

گستره فرهنگ و کار فرهنگی از جزئی ترین فعالیت های فردی تا جدی ترین مسئولیت های اجتماعی کشیده شده است.

«فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است.»

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید