بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

عروسی یک زوج که عشق شان با معلولیت آغاز شد.

حامد ۸ سال پیش بر اثر یک سانحه از ارتفاع پرت شد و برای همیشه قطع نخاع شد.

او که همه چیز خود را از دست رفته می دید، توسط پسرعمویش به کهریزک منتقل می شود و از همان بدو معلولیت، محکوم به زندگی در کهریزک می شود

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید