بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

موتور الکتریکی ساده.

کلیپی از موتور الکتریکی و چرخیدن یک فنر

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید