بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

زکات چیست و چه فایده ای دارد؟.حتما ببینید

زکات دادن چیست؟ چرا ما باید زکات بدهیم؟ چرا خدا در قرآن به زکات دادن بسیار سفارش کردند؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید