بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

زخم و زیلی شدن عموپورنگ!!!

خدا خیلی به عموپورنگ رحم کرد....خدا رو شکر که فقط با چندتا زخم تموم شد و رفت و خدایی نکرده دستتون نشکست :)

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید