بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

بزرگترین موش جهان!!!!.چه قدیه

پس از مدت ها دانشمندان توانستند با تغییرات ژنیتیکی اندازه ی یک موش را به ۲۰ برابر افزایش دهند....

....شوخی کردم....اسمش پاتریک هستش...و یکی از بزرگترین موجودات کیسه داره....

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید