بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تف كردن آدم و شتر به یكدیگر....مسخره بازی.

تف كردن آدم به سمت شتر و تف كردن شتر به سمت ادم

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید