بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ما نصیحت می کنیم

در اعتراض به اقدامات ضدفرهنگی (کنسرت های متعدد و غیر متعارف) در شهرستان ساری در دو سال اخیر

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید