بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

روشن کردن آتش دو نفره بدون کبریت.

به وسیله این ویدئو خواهید آموخت که آتش را به طور مشارکتی وبدون کبریت چگونه روشن کنید

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید