بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

داور گیج مکزیکی _

داور به جای کارت زرد کارت قرمز میکشه بعد میبین قرمز داور مکزیکی بنفش میشه وبعد کارت زرد به رونالدینیو نشون میده

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید