بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مستند کوتاه «امان نامه» خواهش میکنم این کلیپ رو از دست ندهید و حتما نگاه کنید

بررسی نتایج اعتماد به استکبار و انحراف از افکار حضرت امام خمینی(ره)
نقش خواص در سست کردن ریشه جامعه و عاقبت اعتماد به تزویر

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید