بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

گیر دادنی که باعث کتک خوردن می شود.

گیر دادن یک پسر به یک پسر جاق دیگر که باعث کتک خوردنش می شود.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

پروانه : ویترین طرحهای لایه باز و آموزش های گرافیکی هنرمندان ایرانی