بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نماهنگ نیایش با امام زمان (ع)

از ما که گوییا به تو خیری نمی رسد/ پس خود به لب دعای فرج را زیاد کن/ دیوار کعبه منتظر تکیه دادنت/ خرسند شیعه را تو زحکم جهاد کن ...

نیایش با آقا امام زمان علیه السلام با نوای « امید روشن بین »

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید