بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خر گرسنه خخخخخخ اخر اخر خنده.

تشبیه خر گرسنه به کفش پاره.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید