بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دولت تدبير و اميد دولتي انتقاد پذير

«نقد بدون لکنت» کلیپی کوتاه از اظهارات حسن روحانی در جمع فرمانداران پیرامون نقدپذیری دولت

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید