بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حکومت مــهدوی، قیام حســینی، رائفي پور

گزیده ای از صحبت های استاد رائفی پور در مورد حکومت مهدوی و قیام امام حسین علیه السلام در سخنرانی شباهت های قیام امام حسین علیه السلام به امام زمام زمان (عج)

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید