بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آیت الله خزعلی_ من بمیرم و روی کار آمدن هاشمی را نبینم!

آیت الله خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری، این روزها در بستر بیماری به سر می‌برد.

وی گفت : من بمیرم و روی کار آمدن هاشمی را نبینم!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید