بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ديرين ديرين -سيب

این قسمت: سیب
در این قسمت، علاوه بر انتقاد طنز آمیز به موضوع گرونی میوه، ی
ک قدم فراتر نهاده و تلاش کرده ایم راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
همه اش که نباید انتقاد کرد.

گاهی هم باید راه حل های درست و منطقی ارائه داد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید