بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

راز مذاکرات هسته ای چیست ؟

راز مذاکرات هسته ای چیست ؟

آمریکا چرا و به چه دلیل این بازی شیطانی مذاکرات هسته ای را راه انداخته ؟ در این سیاست آمریکایی چه هدفی دنبال می شود؟ چه کسانی در این بازی خواسته یا ناخواسته بازی می کنند؟ چه منافعی دنبال می شود ؟ و ...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید