بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فاجعه ی بازجویی ...

دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم در ویدئوی سه دقیقه ای به بیان دیدگاه های خود پیرامون تبعات پذیرش بازجویی از دانشمندان هسته‌ای در توافق نهایی پرداخت.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید